• 93 415 97 39 -- 626 18 29 49 -- Craywinckel, 17, 3r 4a -- 08022 Barcelona
idioma español

Honoraris

Determino els honoraris en funció de l'assumpte encomanat, el treball professional a desenvolupar i la complexitat del cas.

Signo amb vostè un contracte per encàrrec professional de serveis jurídics, acordant els honoraris.

Cobro la primera consulta, a la qual li dedico el temps que necessiti i vostè rep ja una valoració professional de l'assumpte.

Servei honest, prestant especial atenció a les seves necesitats amb compromís i profesionalitat.