• 93 415 97 39 -- 626 18 29 49 -- Craywinckel, 17, 3r 4a -- 08022 Barcelona
idioma español
Dedico el màxim esforç al seu cas, analitzant-ho en profunditat. Assessorant-li durant tot el procés, la millor estratègia a seguir
indemnizaciones accidentes

 

Dret de danys

Com a advocat expert treballo en la resolució de les indemnitzacions per danys amb compromís personal en cada cas. En aquest àrea darrere de cada client hi ha una mala experiència particular, per això no estandarditzo ni minimitzo cap cas.
El meu objectiu professional és aconseguir la seva satisfacció moral i econòmica. Els seus interessos i les seves expectatives són el meu compromís i el meu repte.

Accidents de trànsit

Les conseqüències d'un accident de circulació, segons la seva fatalitat, van des dels danys materials, els danys personals (lesions), fins a la mort (homicidi). En Rojas Jaile es pacta una comissió per la indemnització obtinguda per al client.

Els accidents de tràfic, són denunciables en la via penal, per a castigar conductes punibles, seguint els tràmits dels judicis de faltes, on simultàniament, es determinen les responsabilitats civils. La jurisdicció civil, també és competent per a reclamar, però exclusivament l'import indemnitzatori de la responsabilitat civil (responsabilitat extracontractual), al marge d'implicacions penals.

Accidents laborals

Lesions que pot sofrir el treballador, com a conseqüència de l'absència, i amb el coneixement per part de l'empresari, de l'aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals en la integritat física i en la salut del treballado.

Negligèncias Mèdiques

Qualsevol acte mèdic que s'escapi dels paràmetres d'una actuació curosa, on hagi una manifesta imprudència, desídia o abandó, és punible penalment. Si no hi ha infracció penal, parlarem d'una responsabilitat civil.

Responsabilitat civil

Es tracta del dret a la reparació econòmica, a la indemnització, quan un és víctima d'algun perjudici ocasionat per un accident, per una agressió, per la falta de diligència en el seu treball d'un professional, etc., havent ocasionat danys materials i/o lesions.